De buitenkant van een gebouw staat aan veel negatieve invloeden bloot die het aanzicht en de bouwkundige staat hiervan ingrijpend kunnen schaden. Gevelreiniging is niet alleen van esthetisch belang, het is ook bittere noodzaak om het gevelmateriaal te verlossen van en te beschermen tegen agressieve atmosferische en organische vervuiling. Kosten voor groot onderhoud kunnen zo beperkt worden.

RMC werkt met reinigings-methoden die milieu vriendelijk zijn en de gevels zelf niet aantasten. Om de juiste reinigingsmethode vast te stellen (micro-droog-straal techniek, hoge druk reiniging of vochtstraalechniek) wordt per project een analyse gemaakt van de aard en samenstelling van het te reinigen materiaal, de bereikbaarheid, de opbouw en detaillering van de gevel en de mate van vervuiling.

RMC heeft op deze wijze een specifieke aanpak ontwikkeld voor:

  • het reinigen en conserveren van bakstenen, betonnen en natuur-stenen geveldelen
  • het reinigen en conserveren van geanodiseerde en niet geanodiseerde aluminium geveldelen en kozijnen
  • het reinigen en conserveren van kunststof geveldelen en damwandprofielen