De buitenkant van een gebouw staat aan veel negatieve invloeden bloot die het aanzicht en de bouwkundige staat hiervan ingrijpend kunnen schaden. Gevelrenovatie is niet alleen van esthetisch belang, het is ook bittere noodzaak om het waterkerend vermogen van de gevel op orde te houden, zodat er geen schade optreedt.

RMC heeft op deze wijze een specifieke aanpak ontwikkeld voor:

  • het uithakken, stralen, opnieuw voegen, impregneren, nalopen en zonodig vervangen van het kitvoegwerk
  • het fixeren en/of vervangen van losgeraakte gevelstenen
  • het uittanden van scheuren en opnieuw inmetselen van gevelstenen