Het komt steeds vaker voor dat beheerders van kantoorgebouwen en woningbouwcorporaties een huismeester aanstellen. RMC speelt hier op in door uw huismeestertaken op zich te nemen.

Onze huismeesters verlenen diverse diensten voor zowel de huurder als de verhuurder, zoals onder meer kleine onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, het verhelpen van kleine storingen en het onderhouden van contacten tussen huurders en eigenaar of beheerder. Het geven van inlichtingen aan bezoekers en leveranciers. Het houden van toezicht en ordebewaking. Leegstandcontrole en Salmonellabeheer.